پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت 60 هزار بشکه در روز در منطقه آزاد قشم به مدت سه و نیم سال و بهره برداری از این واحد تولیدی به مدت شانزده و نیم سال خواهد بود.  محصولات این پالایشگاه  LPG, Gasoline, Middle Distillate, Residue, Sulfur خواهد بود.

واحد تقطیر میعانات گازیCDU
واحد سولفور زدائی SRU
واحد تصفیه هیدروژنی گاز مایع LPT
واحد بازیابی گاز مایع LPG Recovery Unit
واحد تصفیه هیدروژنی برش تقطیر میانی MDH
واحد تصفیه هیدروژنی نفتا NHT
به همراه مخازن ذخیره سازی اتمسفریک تحت فشار

واحد تولید بخار
واحد تولید هیدروژن
واحد تامین هوای فشرده و هوای ابزار دقیق
واحد تأمین نیتروژن
واحد تأمین آب خنک کننده
واحد تدمین آب املاح زدایی شده، آب آشامیدنی و نمک زدایی شده