سهامداران

چرا در جپکو سرمایه‌گذاری کنیم

ما به پیشنهاد سرمایه‌گذاری در جاوید انرژی پرتو اعتماد داریم، پیشنهادی که برای افزایش ارزش سهامداران در بلندمدت آماده شده است. تمرکز اصلی ما بر انتقال از یک شرکت نفت بین‌المللی (IOC) به یک شرکت انرژی یکپارچه (IEC) است، در حالی که تعهد خود را به عملکرد در طول این تحول حفظ می‌کنیم. ما در مورد توانایی خود برای دستیابی به بازده عالی در طول این فرآیند خوشبین هستیم.

سهامداران

گروه گسترش انرژی پاسارگاد (PEDC) 

در جاوید انرژی پرتو، ارتباط ما با گروه گسترش انرژی پاسارگاد  (PEDC) برای عملیات و موفقیت ما اساسی است. PEDC به‌عنوان نیروی محرکه تلاش‌های ما، نقش مهمی در شکل‌دهی مسیر استراتژیک ما و هدایت تلاش‌های ما در جهت دستیابی به اهدافمان ایفا می‌کند.