پیام مدیرعامل

اجرای پروژه‌های بزرگ و احداث واحدهای صنعتی در کشور علاوه بر ایجاد ثروت و رفاه برای عموم جامعه و کمک به توسعه پایدار، در به وجود آمدن نیروی کار متخصص و کارآمد نیز کمک شایانی می‌کند. شرکت جاوید انرژی پرتو با بکارگیری توامان نیروهای باتجربه و نیروهای جوان و مستعد سعی دارد در کنار ساخت یک پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای، به پرورش نیروی انسانی متخصص برای آینده کشور نیز کمک نماید. هدف دیگر ما در شرکت، حفظ محیط زیست و اجرای ایمن این مگاپروژه بدون حادثه است.

مدیر عامل
محمد رضایی