شرکت جاوید انرژی پرتو

شرکت ما

جاوید انرژی پرتو یک شرکت انرژی پیشگام است که به ایجاد نوآوری و توسعه پایدار در بخش نفت و گاز اختصاص دارد. با تمرکز بر حداکثر استفاده از منابع و تقویت رشد اقتصادی، ما به ایجاد فرصت های شغلی با ارزش افزوده و کمک به چشم انداز انرژی محلی و جهانی متعهد هستیم.

ارزش‌ها

هویت ما در جاوید انرژی پرتو توسط مجموعه‌ای از ارزش‌های بنیادی شکل می‌گیرد که مشخص می‌کند ما چه کسی هستیم و چگونه کار می‌کنیم.

ماموریت

ما متعهد به دستیابی به توسعه پایدار در سطح ملی هستیم.

چشم‌انداز

این چشم انداز جهت استراتژیک ما را هدایت می کند و به ما الهام می دهد تا مرزهای ممکن را پشت سر بگذاریم.

اهداف

تعهد ما به تعالی، نوآوری و پایداری ما را به دنبال یک پالایشگاه گاز در کلاس جهانی سوق می‌دهد.

تاریخچه ما

این خلاصه مروری مختصر از سفر جاوید انرژی پرتو، نقاط عطف، اهداف و ساختار ارائه می‌دهد.

تیم جاوید انرژی پرتو

در جاوید انرژی پرتو، موفقیت ما ناشی از فداکاری، تخصص و اشتیاق اعضای تیم ما است.