ماموریت ما

به عنوان عضوی از خانواده گروه گسترش انرژی پاسارگاد در پی آنیم تا با احداث پالایشگاه میعانات گازی در جزیره قشم با هدف جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه انرژی در ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی در منطقه ایفای نقش نموده و به تعهد خویش در توسعه پایدار ملی عمل نمائیم .