منشور اخلاقی

قانون مداری و رعایت اخلاق

ما احترام به قانون و عمل به آن را سر لوحه کار خود قرار می‌دهیم و حرکت در مسیر قانون را تحت هر شرایط وظیفه خود می‌دانیم لذا از همه کارکنان انتظار داریم  قوانین، مقررات و استانداردهای صنعت را در حوزه فعالیت خود به‌درستی رعایت نمایند همچنین در رقابت، بر اساس اصول عادلانه و اخلاقی رفتار کنند و به کلیه قوانین و مقررات پایبند باشند.

پاسخگویی ، احترام و فروتنی

ما از تعهد خود به جامعه آگاهیم و پاسخگویی را وظیفه انسانی و سازمانی خود می‌دانیم لذا همگی ما متعهد به ارائه اطلاعات دقیق و جامع در خصوص فعالیت‌های مالی، تضمین شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای گزارش‌دهی خواهیم بود. همچنین تلاش می‌کنیم در برابر دیگران صمیمی و فروتن بوده و با انجام وظایف و تعهدات خود، حقوق و نیازهای آنان را محترم شماریم.

امانت داری و صداقت

برای ما “>امانت‌داری ، انصاف و رعایت  شایسته‌سالاری بر مبنای عدالت اصل بوده و  همه همکاران می بایست در تمام معاملات و روابط تجاری بر اساس صداقت و شفافیت عمل کنند و در روابط خود با دیگران نیز همین انتظار را داشته باشند. همچنین دقت نمایند از پذیرش پیشنهادات، پرداخت‌ها، هدایا یا رشوه مستقیم یا غیرمستقیم در هرگونه معاملات و روابط تجاری به‌شدت خودداری کنند.

رفتار اجتماعی

ما از همه کارکنان انتظار داریم  فرصت‌های برابر را برای همه افراد، صرف‌نظر از قومیت، جنسیت، سن، ملیت، یا هر ویژگی دیگر که از نظر قانونی به رسمیت شناخته شده است، فراهم نموده و به تعهد خود برای خودداری از مشارکت در فعالیت‌های حزبی و سیاسی وفادار باشند. همچنین  فعالانه از قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که می‌تواند بین شرکت و شرکا تضاد منافع ایجاد کند اجتناب کنند.

بهبود مستمر ، کارگروهی و کار تیمی

برای ما بهبود مستمر و ارتقای بهره‌وری در سایه تلاش و در بستر تمسک به خرد جمعی،  فرهنگ مشارکت سازمانی، کارگروهی و کار تیمی جزو اصول مهم و موثر می‌باشد.

ذینفعان و رضایت مشتری

همه کارکنان ما متعهد هستند که با ذینفعان با احترام، متانت و ملاحظه رفتار نمایند. لذا انتظار می‌رود، ارتباط باز و شفاف داشته باشند و اطلاعات دقیق و به‌موقع در مورد فعالیت‌ها و عملکرد خود ارائه دهند. همچنین با محور قرار دادن رضایت مشتری در هر کاری، تلاش کنند نیازها و انتظارات را بهینه و به‌ هنگام برآورده سازند و رضایت مشتری را در اولویت قرار دهند.

ایمنی ، بهداشت محیط زیست

برای ما حفظ سلامت و ایمنی و حفاظت از محیط زیست بر تمامی امور اولویت دارد لذا از همه کارکنان انتظار می‌رود که تدابیر ایمنی و بهداشت را در تمام عملیات شرکت به‌منظور اطمینان از سلامت و رفاه خود، پیمانکاران و ذینفعان اجرا نمایند. همچنین حفاظت از جوامع محلی و محیط زیستی را که در آن فعالیت می‌کنند در اولویت قرار دهند.

توسعه پایدار و مسولیت های اجتماعی

از همه کارکنان انتظار می‌رود با در نظر گرفتن سیاست‌های توسعه پایدار شرکت، در راستای سودآوری بلندمدت تلاش نموده و باید متقاعد شوند که از طریق انجام مسئولیت‌های اجتماعی، شرکت می‌تواند در جوامعی که در آن فعالیت می‌کنیم نقش افرینی مطلوب نماید.