پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت 60 هزار بشکه در روز در منطقه آزاد قشم به مدت سه و نیم سال و بهره برداری از این واحد تولیدی به مدت شانزده و نیم سال خواهد بود.  محصولات این پالایشگاه  LPG, Gasoline, Middle Distillate, Residue, Sulfur خواهد بود.

نام محصول
واحد اندازه گیری
ظرفیت اسمی روزانه
گاز مایع
تن
351
بنزین
تن
5116
محصولات میان تقطیر
تن
958
پسماند برج تقطیر
تن
14
گوگرد
تن
22
ردیف
عنوان
توضیحات
1
محل اجرای طرح
استان هرمزگان - منطقه آزاد قشم
2
ظرفیت اسمی سالانه
معیانات گازی - 21 میلیون بشکه در سال
3
مساحت زمین در محل جزیره قشم
واحدهای فرلیندی مخازن و یوتلیتی - 64 هکتار
4
پیمانکار لیسانس و دانش فنی
Axens/Haldor Tospose/BLC/RIPI
5
پیمانکار مهندسی اصولی
HEDCO/TOYO/EIED
6
مدیریت پیمان MC
شرکت مدیریت طرح‌های انرژی مهر پاسارگاد
7
پیمانکار مهندسی پایه: تفضیلی و خدمات خرید و اجرا و راه‌اندازی
شرکت نارگان (به جز واحدهای CCR,ISOM)
8
دوره اجرای طرح واحدهای فرایندی + مخازن و یوتلیتی
30 ماه (به جز واحدهای CCR,ISOM)
نام شرکت
نقش
شرکت جاوید انرژی پرتو
کارفرما
شرکت مهندسی و طراحی انرژی (هدکو) به عنوان مشاور مهندسی پایه
مشاور مهندسی پایه
شرکت های Haldor Tospose, Axens, RLC& RIPI
لایسنسور
شرکت مدیریت طرح‌های انرژی مهر پاسارگاد
مدیریت طرح
شرکت نارگان
پیمانکار EPC
نوع
شرح
میزان
واحد
محل تامین / بازار هدف
خوراک
میعانات گازی
7026
تن در روز
فازهای میدان گازی پارس جنوبی
خوراک
نفتا (Untreated)
394
تن در روز
پارس بهین پالایش
محصولات
گاز مایع (LPG)
328
تن در روز
داخل و خارج کشور
محصولات
Middle Distillate
2014
تن در روز
داخل و خارج کشور
محصولات
Residue
27
تن در روز
داخل و خارج کشور
محصولات
Sulfur
22
تن در روز
داخل و خارج کشور
محصولات
Gasoline (Reg.)
4516
تن در روز
داخل و خارج کشور
واحد تقطیر میعانات گازیCDU
واحد سولفور زدائی SRU
واحد تصفیه هیدروژنی گاز مایع LPT
واحد بازیابی گاز مایع LPG Recovery Unit
واحد تصفیه هیدروژنی برش تقطیر میانی MDH
واحد تصفیه هیدروژنی نفتا NHT
به همراه مخازن ذخیره سازی اتمسفریک تحت فشار

واحد تولید بخار
واحد تولید هیدروژن
واحد تامین هوای فشرده و هوای ابزار دقیق
واحد تأمین نیتروژن
واحد تأمین آب خنک کننده
واحد تدمین آب املاح زدایی شده، آب آشامیدنی و نمک زدایی شده