پایداری

ترویج پایداری زیست محیطی

پایداری زیست محیطی به عنوان یک اولویت شرکتی در حال رشد است، نه تنها به دلیل پیامدهای اخلاقی آن، بلکه برای بقای بلندمدت مشاغل. بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان شامل مدیریت ضایعات و انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده کارآمد از منابع، اجرای شیوه های تدارکات پایدار و توسعه استراتژی های انرژی های تجدیدپذیر است. ما انتخاب می کنیم که با سیستم های مدیریتی کار کنیم و به طور خاص سیستم مدیریت HSEQ را برای نشان دادن تعهد خود به مسئولیت زیست محیطی پیاده سازی نمائیم.

پیشگام در مسیر انرژی پایدار

HSEQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at nisi risus. Quisque interdum rutrum ex, sed vehicula sem viverra ac.

توسعه پایدار

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at nisi risus. Quisque interdum rutrum ex, sed vehicula sem viverra ac.​

مسئولیت اجتماعی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at nisi risus. Quisque interdum rutrum ex, sed vehicula sem viverra ac.​​

تعهد

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at nisi risus. Quisque interdum rutrum ex, sed vehicula sem viverra ac.​​