اهداف کلان HSE

طراحی، توسعه و اجرای کامل سیستم مدیریت ریسک فراگیر شرکت
افزایش سطح فرهنگ HSE شرکت با محوریت پروژه قشم
کاهش اثرات زیست محیطی (انتشار آلاینده‌ها) ناشی از فعالیت‌های شرکت در پروژه قشم
آماده‌سازی بسترهای استقرار سیستم مدیریت HSE در شرکت با محوریت پروژه قشم
افزایش سطح اختصاص منابع به واحد HSE و توسعه تخصیص اعتبار در پروژه به مدیریت HSE
ارتقاء سطح آمادگی مقابله با شرایط اضطراری و توسعه تفکر پیشگیرانه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شرکت