جهت‌گیری استراتژیک HSE  

کاهش حداکثری  ریسک مخاطرات، کاهش نرخ بروز بیماری‌های شغلی و حوادث، کاهش آسیب به محیط زیست و خسارت به اموال در کلیه فعالیت‌های شرکت
نهادینه کردن فرهنگ سازمانی مثبت و پیشگیرانه HSE در شرکت و توسعه حداکثری مشارکت، آگاهی و دانش HSE
بکارگیری فرایندهای پاک و تقلیل تاثیرات زیست محیطی تا حد ممکن در کلیه فعالیت‌های سازمانی
مصرف بهینه انرژی با توسعه فرهنگ مدیریت انرژی و اقدامات پیشگیرانه، رعایت قوانین و تأمین تجهیزات و خدمات با کارایی انرژی مطلوب و کاهش تولید پسماند
بهینه‌سازی سیستم مدیریت HSE  با بالاترین سطح بهبود مستمر
افزایش مستمر اثربخشی برنامه مدیریت بحران و توسعه حداکثری برنامه پدافند غیر عامل جهت کاهش آسیب‌پذیری و حفظ سرمایه انسانی، منابع تجهیزاتی و اموال سازمان