مسئولیت اجتماعی

تعهد ما به جامعه و محیط زیست یک مفهوم چند بعدی در جاوید انرژی پرتو است. ما به عنوان یک شرکت صنعتی فعال، مسئولیت‌های اجتماعی خود را در حین پیگیری تلاش‌های تجاری خود شناخته و پذیرای آن هستیم. در تمام دفاتر و سایت پروژه شرکت ، تیم مدیریت بیشترین اهمیت را به اقدامات بهداشتی، ایمنی و محیطی (HSE) معطوف ساخته است.
جاوید انرژی پرتو مانند بسیاری از سازمان های معتبر دیگر متعهد به انجام مسئولیت های اجتماعی خود در راستای قوانین و اصول تعیین شده است. جاوید انرژی پرتو پیوسته به ملاحظات قانونی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پایبند بوده و تلاش کرده است تا دامنه ذینفعان خود را گسترش دهد و در عین حال رضایت همه ذینفعان را با تحقق خواسته های منطقی آنها مدیریت کند.

با درک اهمیت جلب رضایت گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله نمایندگان رسانه‌ها، فعالان اجتماعی، کارکنان، تامین‌کنندگان، مشتریان، سهامداران، سیستمی را برای اندازه‌گیری رضایت ذینفعان و تحلیل زمینه‌های بهبود در JEPCO پیاده‌سازی کرده‌ایم.