توسعه پایدار

سیاست‌های کلی شرکت برای توسعه پایدار

ما در شرکت جاوید انرژی پرتو به عنوان عضوی از خانواده بزرگ گروه توسعه انرژی پاسارگاد از بازیگران بزرگ حوزه انرژی در ایران، متعهد به تلاش برای ایجاد یک زنجیره ارزش پایدار و دراز مدت برای همکاران، ذینفعان و جامعه هستیم که در آن حفظ و احترام به محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشری اولویت همیشگی ماست . ما هم راستا با گروه، متعهد به توسعه زیر ساخت‌های پایدار در صنعت انرژی کشور برای پاسخ به نیازهای انرژی جامعه هستیم تا دسترسی تمام جامعه به انرژی پایدار و سبز تر را تضمین نماییم.

ما در تمامی بیانیه‌های استراتژیک خویش بر توسعه پایدار تاکید داشته و آن را به عنوان اصل حیاتی پذیرفته، به آن متعهد هستیم. ارزش‌های شرکت ما، زیربنای رویکرد ما در توسعه پایدار است که هدف نهایی آن تحقق توسعه اقتصادی و کمک به چرخه پایداری انرژی و تلاش همه جانبه در جهت  توسعه سلامت، کار ایمن، حفاظت از محیط زیست و حفظ کرامت انسانی می‌باشد. ما در ماموریت سازمانی خویش در حوزه سلامت ایمنی و محیط زیست اعلام داشته‌ایم به شیوه‌ای مسئولانه با تلاش در جهت حفظ محیط زیست و تعهد به ایجاد محیط کار ایمن و سالم برای کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان و سایر ذینفعان به دنبال توسعه اعتبار و منافع شرکت هم راستا با ماموریت هولدینگ و در مسیر توسعه پایدار فعالیت خواهیم کرد.

همچنین در جهت گیری های کلی شرکت، اهداف و برنامه‌ها نیز به همسویی با اهداف نهایی در حوزه توسعه پایدار اهتمام جدی داشته و خواهیم داشت. ما در شعار سازمانی شرکت با عنوان با هم برای انرژی و محیط زیست نیز تجلی مولفه‌های پایداری را نمایان ساخته‌ایم.